Strona główa

dr hab. inż. Zbigniew Hajduk
Katedra Informatyki i Automatyki
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Rzeszowska
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
budynek D, pokój 108
tel.: (17)865-14-86

ResearchGate, ORCID