Projektowanie mikroprocesorowych i rekonfigurowalnych układów sterowania

UKŁADY PROGRAMOWALNE FPGAMateriały do wykładu


Część 1 Wprowadzenie, środowisko projektowe Xilinx ISE Design Suite, języki HDL, metodologia projektowania, VHDL a Verilog, projektowanie strukturalne RTL (edytor schematów)
Część 2 Opis strukturalny, moduł, instancje, hierarchia, typy danych, podstawowe elementy logiczne, reprezentacja liczb, przypisania ciągłe
Część 3 Operatory, przygotowanie symulacji - jednostka testowa, procesy always i initial, instrukcja opóźnienia, blok begin...end oraz fork...join, modelowanie behawioralne, modelowanie układów kombinacyjnych: lista wrażliwości procesu, instrukcja warunkowa, instrukcja case, reguły specyfikacji układów kombinacyjnych. Funkcje i zadania (tasks).
Część 4 Pętle w języku Verilog. Elementy sekwencyjne: zatrzaski i przerzutniki flip-flop, reguły specyfikacji elementów sekwencyjnych, przypisania proceduralne: przypisanie blokujące i nie-blokujące, modelowanie automatów sekwencyjnych
Część 5 Elementy trójstanowe, techniki kodowania HDL (wybrane przykłady), procesy współbieżne - synchronizacja, zdarzenia (events), instrukcja wait, układy mikroprogramowane, mikrokontrolery osadzone w FPGA - wprowdzenie.


Materiały do Laboratorium
    Do pobrania: Xilinx ISE Design Suite
       Praca w środowisku ISE (edytor schematów)
       ISE Design Suite - instrukcja
    Dokumentacja do płyty DIGILENT Spartan-3A (UG330)
       Plik UCF do płyty
    Dokumentacja do płyty DIGILENT Nexys4 DDR Artix-7
       Plik UCF do płyty
    Przykładowe zadania z rozwiazaniami
    Obsługa wyświetlacza LCD
       Wirtualny komponent sterownika wyświetlacza (tryb 8-bitowy)
       Przykład wykorzystania sterownika
       Moduł eliminacji drgań zestwyków klawiatury
       Plik UCF
    SoC z mikrokontrolerem PIC16 (kompletny projekt ISE)
       Szablon kodu programu w języku C dla mikrokontrolera
       Opis mikrokontroleraProjekty
    Informacje
   Tematy: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Zalecana literatura do przedmiotu:

 1. Łuba T., Tomaszewicz P.: Technika Cyfrowa, Podręcznik Multimedialny, Warszawa 2006.
 2. Hajduk Z.: Wprowadzenie do języka Verilog, BTC, Warszawa 2009.
 3. Łuba T. (red.), Rawski M., Tomaszewicz P., Zbierzchowski B.: Synteza układów cyfrowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003.
 4. Zbysiński P., Pasierbiński J.: Układy programowalne pierwsze kroki, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2004.

Dokumentacja do pobrania (Verilog):

 1. The Verilog Hardware Description Language
 2. FPGA Compiler II / FPGA Express Verilog HDL
 3. Xilinx Synthesis Technology User Guide
 4. CSCI 320 Computer Architecture Handbook on Verilog HDL
 5. World Class Verilog & SystemVerilog Training


Literatura pomocnicza do tematyki projektowania w Verilogu:

 1. Thomas D. E., Moorby P. R.: The Verilog Hardware Desciption Language, Fifth Edition, Kluwer Academic Publishers, 2002.
 2. Lee J. M.: Verilog Quickstart, Third Edition, Kluwer Academic Publishers, 2002.
 3. Sutherland S.: Verilog 2001 – A Guide to the New Features of the Verilog HDL, Kluwer Academic Publishers, 2002.
 4. Sutherland S., Davidmann S., Flake p.: System Verilog For Design, Kluwer Academic Publishers, 2004.